Boyut İndirgeme (Dimensionality Reduction) – 3

Explained Variance Ratio Her bir temel bileşen için, 'Explained Variance Ratio' bilgisine, kodu ile ulaşabiliriz. 'Explained Variance Ratio', kabaca, her bir temel bileşen üzerinde, verisetinin varyansının ne kadarının yer aldığını açıklar. d sayısının seçimi İndirgeyeceğimiz boyutu (d) keyfi olarak belirlemek yerine, verisetinin varyansının büyük ksımını koruyacak şekilde seçmeliyiz. Ancak, boyut indirgemeyi veri görselleştirme için yapıyorsak, … Okumaya devam et Boyut İndirgeme (Dimensionality Reduction) – 3

Boyut İndirgeme (Dimensionality Reduction) – 2

Temel Bileşen Analizi (Principal Component Analysis - PCA) Verisetini düşük boyutlu bir hiperdüzleme indirgemeden önce, doğru hiperdüzlemi seçmemiz gerekiyor. Örneğin, yukarıdaki grafikte, verisetindeki noktaların üç farklı eksen üzerine izdüşümleri alınmıştır. Sağda, en üstteki izdüşümde maksimum varyans, en alttakinde ise minimum varyans vardır. Boyut indirgemede amacımız, maksimum varyans elde edilecek hiperdüzlemi belirlemektir. PCA algoritmasının ana fikri … Okumaya devam et Boyut İndirgeme (Dimensionality Reduction) – 2

Boyut İndirgeme (Dimensionality Reduction) – 1

Birçok makine öğrenimi probleminde, verisetindeki herbir gözlem için yüzler, binler ve belki milyonlarca öznitelik bulunabilir. Bu kadar çok öznitelik olması hem oluşturulan modelin eğitimini yavaşlatmakta hem de iyi bir model oluşturmayı zorlaştırmaktadır. Neyse ki, çoğu zaman, öznitelik sayısını "başedebileceğimiz" bir sayıya indirgeyebiliriz. Örneğin, MNIST verisetinde, resimlerin çerçevelerindeki pikseller neredeyse hep beyazdır, dolayısıyla bu pikselleri çok … Okumaya devam et Boyut İndirgeme (Dimensionality Reduction) – 1

Spark ile Film Tavsiye Sistemi

Veriseti olarak MovieLens  verisetini kullanacağız. Bu örnekte kullanmak için küçük olan verisetini indirdim. Tavsiye sistemi için Alternating Least Squares (ALS) metodunu kullanacağız. İlk olarak, herzamanki gibi, gerekli fonksiyon ve modülleri içeri aktardık: Yeni bir Spark oturumu oluşturuyoruz: Kullandığımız işletim sistemi Türkçe ise, bir lokalizasyon problemi ortaya çıkmaktadır. Bu sorunu aşmak için aşağıdaki kodları programımıza ekliyoruz: … Okumaya devam et Spark ile Film Tavsiye Sistemi

Ağaç yapılı öbekleme (Hierarchical Clustering) ve DBSCAN

Hierarchical Clustering Elimizde N-tane nokta olsun. Ağaç yapılı öbekleme algoritmasını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: Her bir nokta, ayrı bir öbek olarak işaretlenir. Yani, elimizdeki N-tane nokta için N-tane öbek elde ederiz. En yakın 2 öbek bulunur ve birleştirilir. Elimizdeki öbek sayısı 1 azalmış olur. Yeni elde ettiğimiz öbekle diğer öbekler arasındaki uzaklıklar hesaplanır. Tüm noktalar tek … Okumaya devam et Ağaç yapılı öbekleme (Hierarchical Clustering) ve DBSCAN

Gözetimsiz Öğrenme (K-Merkezli Öbekleme)

Şimdiye kadar incelediğimiz makine öğrenmesi algoritmaları, etiketli (labeled) eğitim kümeleri üzerinde çalışıyorlardı. Ancak, etiketli veri setleri elde etmek her zaman mümkün olmayabilir. Peki eğitim kümelerimiz etiket içermiyorsa ne olacak? Gözetimsiz öğrenme, konsept olarak gözetimli öğrenmeden çok daha farklıdır. Regresyon işlemi gerçekleştiremeyiz, çünkü giriş verilerimize karşılık gelen hedef verilerimiz yok. Sınıflandırma işlemini de Öbekleme (Clustering) algoritmalarıyla gerçekleştireceğiz. … Okumaya devam et Gözetimsiz Öğrenme (K-Merkezli Öbekleme)

Scikit-Learn ile Stacking

Önceki yazımızda stacking metodundan bahsetmiştik. Şimdi uygulamalı olarak görelim. İlk olarak her zamanki gibi gerekli fonksiyon ve modülleri içeri aktarıyoruz: Verimizi içeri aktarıp, öznitelikler ve hedef olarak ayırıyoruz: Şimdi verimizi daha önceki örneklerden farklı olarak, %60 eğitim (train), %20 geçerleme (validation) ve %20 test verisi olarak ayırmamız gerekiyor. Bunun için bir yol train_test_split fonksiyonunu iki defa kullanmak: Şimdi üç farklı … Okumaya devam et Scikit-Learn ile Stacking

Modellerin birleştirilmesi (Ensemble Learning) – 4

Boosting Boosting, bir çok zayıf öğreniciyi (weak learner) bir araya getirerek bir güçlü öğrenici (strong learner) oluşturmak anlamına gelir. Bir çok boosting metodunun ana fikri, tahmin edicileri ardışık olarak eğitmektir. En sık kullanılan boosting metodları, AdaBoost (Adaptive Boosting) ve Gradient Boosting metodlarıdır. Adaboost Bir tahmin edicinin, kendinden önce gelen tahmin ediciyi düzeltmesi için bir yol, … Okumaya devam et Modellerin birleştirilmesi (Ensemble Learning) – 4

Rastgele Ormanlar(Random Forests) ile Churn Analizi

Churn Analizi Nedir? Müşteri Kayıp Oranı (Churn Rate), müşterilerin bir ürünü ya da hizmeti kullanmayı bırakma olasığı olarak tanımlanabilir. Araştırmalara göre, bir çok iş kolu için, yeni müşteri kazanmak mevcut müşteriyi elde tutmaktan çok daha maliyetlidir. Bu nedenle şirketler churn analizi ile ürün ya da hizmeti kullanmayı bırakma olasığı yüksek olan müşterileri tespit edip, bu … Okumaya devam et Rastgele Ormanlar(Random Forests) ile Churn Analizi

Modellerin birleştirilmesi (Ensemble Learning) – 3

Rastgele Ormanlar (Random Forests) Karar ağaçları yazımızda (Link), karar ağaçlarının, rastgele ormanlar algoritmasının temel bileşeni olduğunu belirtmiştik. Rastgele ormanlar, çok sayıda karar ağacının bagging ya da pasting metodları ile bir araya getirilmesinden oluşur. Şimdi Scikit-Learn ile basit bir örnek yapalım. İlk olarak gerekli fonksiyonları içeri aktardık. Iris verisetini kullanıyoruz. RandomForestClassifier oluşturduk, verilerimizi sınıflandırıcıya besledik. Bir … Okumaya devam et Modellerin birleştirilmesi (Ensemble Learning) – 3