Yapay Sinir Ağları ve Derin Öğrenme – 3

Çok Katmanlı Perceptron ve Backpropagation Bir Çok Katmanlı Perceptron (Multi-Layer Perceptron - MLP), bir giriş katmanı, hidden layer olarak adlandırılan bir yada daha fazla LTU katmanı ve bir çıkış katmanından oluşur (Şekil 1). Çıkış katmanı hariç diğer katmanlar yanlılık nöronu içerir ve diğer katmanlara tamamen bağlıdır (fully connected). Bir YSA, iki yada daha fazla hidden … Okumaya devam et Yapay Sinir Ağları ve Derin Öğrenme – 3

Yapay Sinir Ağları ve Derin Öğrenme – 2

Perceptron Perceptron -en basit YSA mimarilerinden biridir- 1957 yılında Frank Rosenblatt tarafından keşfedilmişdir. Yapay nörondan farklı olarak bir doğrusal eşik birimi (Linear threshold unit - LTU) 'ne sahiptir, giriş ve çıkışlar ikili değerler yerine sayılardır ve herbir giriş bir ağırlığa sahiptir. LTU, girişlerin ağırlıklı toplamını hesaplar ($latex z = w_1x_1+w_2x_2+\cdots+w_nx_n=w^T\cdot x$), ardından bu toplama bir … Okumaya devam et Yapay Sinir Ağları ve Derin Öğrenme – 2