Yanlılık/Varyans İkilemi (Bias/Variance Tradeoff)

Bir modelin "genelleştirme" hatası, üç farklı hatanın toplamı şeklinde ifade edilebilir: Yanlılık (Bias) Varyans (Variance) İndirgenemez Hata (Irreducible error) Yanlılık: Yanlılık modelin ne kadar yanlış olduğunu ölçer. Genelleştirme hatasının bu parçası, yanlış varsayımlara dayanır. Örneğin, veri kuadratik (ikinci dereceden polinom) iken verinin lineer olduğunu varsaymak gibi. Yanlılık, modelimizin problemin çözümünü içermediğini gösterir. Modelimizin zayıf kaldığı bu … Okumaya devam et Yanlılık/Varyans İkilemi (Bias/Variance Tradeoff)